Thông báo Tuyển tình nguyện viên cho chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 43 – năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh (SSEAYP 2016)

tuyen-tinh-nguyen-vien

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) là một chương trình hợp tác giữa Chính phủ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Nhật Bản với Xem thêm …