Chương trình tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh” lần thứ 9 năm 2017.

Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017), thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 Xem thêm …