TB 23 – V/v Tổ chức Tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017 – 2018 và Hội thi Cán bộ Đoàn – Hội giỏi, chủ đề “Những người truyền lửa”

logo

HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI GIỎI VÀ HỘI TRẠI TRẢI NGHIỆM: Thời gian: Từ ngày 25/11/2017 đến ngày 17/12/2017 Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng: Cán bộ Đoàn, cán bộ Hội thuộc Liên Chi đoàn Xem thêm …

TB 17 – V/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017 và triển khai công tác năm học 2017 – 2018

1611

Tải văn bản về tại đây: 8. TB-17 HOI NGHI TONG KET 1. Nội dung chương trình: – Tổng kết Chương trình năm học 2016 – 2017, Triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học Xem thêm …