Home / Chưa được phân loại / 26/10/2017: Diễn đàn “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Mười Nga”

26/10/2017: Diễn đàn “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Mười Nga”

Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Nó đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội; giải phóng Nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước.

Từ ý nghĩa lịch sử đó, kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017), Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Mười Nga” vào lúc 8g00 ngày 26/10/2017 (thứ năm) tại Hội trường Thành Đoàn. Diễn đàn dự kiến có sự tham gia của PGS.TS Hà Minh Hồng – Nguyên trưởng khoa Lịch sử – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh; đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam – Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Khoa Ngữ văn Nga – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và Khoa Nga – Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung diễn đàn xoay quanh ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga của thế hệ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng thành phố và đất nước; tình hữu nghị Việt Nam – Nga; giúp đỡ của nhân dân Nga đối với nhân dân Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.