Home / Sinh viên 5 tốt

Sinh viên 5 tốt

Sáng mãi truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Tối ngày 09/01, Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2019) đã diễn ra trong không khí trang trọng và hào hùng tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Đến tham dự  tại Lễ kỷ niệm có …

Read More »