Home / Thông báo Hội Sinh viên / Báo cáo chuyên đề “Sinh viên TDC ứng xử bản lĩnh trên không gian mạng”

Báo cáo chuyên đề “Sinh viên TDC ứng xử bản lĩnh trên không gian mạng”

Mời bạn tham gia
⚡️ ⚡️ CHUYÊN ĐỀ “SINH VIÊN TDC ỨNG XỬ BẢN LĨNH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG” ⚡️ ⚡️
🌺 Thời gian: 18h00 ngày 17/02/2022 (thứ 5)
🌺 Hình thức trực tuyến, đăng ký tham gia tại https://zalo.me/g/qwzwrb528

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.