Home / Tài liệu / Cẩm nang tuyên truyền vận động “Người dân TP. HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố rạch và giảm ngập nước”

Cẩm nang tuyên truyền vận động “Người dân TP. HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố rạch và giảm ngập nước”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.