Home / Thông báo Đoàn Thanh niên

Thông báo Đoàn Thanh niên

Thông báo về việc mời tham dự Hội nghị tổng kết, triển khai chương trình năm học 2018 – 2019; Ký kết phối hợp nội dung giữa Đoàn Thanh niên và các Khoa

TONG KET

1. Thời gian: Từ 14h30 đến 16h30 ngày 31/10/2018 (thứ 4). 2. Địa điểm tổ chức: Hội trường H – Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. 3. Thành phần tham dự: (dự kiến 150 người). – Tập thể Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên …

Read More »