Home / Hỗ trợ Sinh viên / Vòng sơ loại Cuộc thi tìm hiểu kiến thức chính trị -pháp luật “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” năm 2024

Vòng sơ loại Cuộc thi tìm hiểu kiến thức chính trị -pháp luật “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” năm 2024

Cụ thể như sau:

Mỗi cá nhân đăng ký và tạo tài khoản thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ https://myaloha.vn/ct/WA2ZVV gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, trong thời gian 50 phút.

Quyền lợi thí sinh:

– Thí sinh tham gia cuộc thi được ghi nhận điểm rèn luyện học sinh, sinh viên trong học kỳ 2, năm học 2023 – 2024.

– Thí sinh tham gia có kết quả từ 25/50 điểm trở lên được đồng thời tích lũy + 01 điểm học tập giữa kỳ của Học phần Giáo dục chính trị, học phần pháp luật (bậc Cao đẳng và Trung cấp) do khoa Khoa học cơ bản tổ chức giảng dạy. HSSV chụp màn hình kết quả và mở tài khoản cá nhân tại trang thi trực tuyến tại địa chỉ https://myaloha.vn gửi trực tiếp giảng viên giảng dạy để được ghi nhận kết quả.

Xem chi tiết tại link: (11) 🎉🎉🎉Chinh phục thử thách… – Sức trẻ Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức – TDC | Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.