Home / Thông báo Hội Sinh viên / Triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn về quê đón tết “Chuyến xe mùa xuân” – Năm 2019

Triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn về quê đón tết “Chuyến xe mùa xuân” – Năm 2019

THÔNG TIN CHI TIẾT:

https://hotrosinhvien.vn/article/trien-khai-chuong-trinh-ho-tro-sinh-vien-kho-khan-ve-que-don-tet-chuyen-xe-mua-xuan-nam-2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.