Home / Thông báo Hội Sinh viên / Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2024

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2024

1. Văn kiện Đại hội

Xin mời Đại biểu Click để xem tại đây

2. Triển lãm hình ảnh tiêu biểu trong nhiệm kỳ

3. Sách và Tuổi trẻ:

Ebook: BÍ QUYẾT KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG tại đây

Ebook: TÚC UY VÀ CHIẾC GHÊ MÀU TRẮNG tại đây

4. Infographic số liệu công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2019-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.