Home / Thông báo Hội Sinh viên / Hoạt động trực tuyến: Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đồng chí Tô Hiệu

Hoạt động trực tuyến: Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đồng chí Tô Hiệu

 
TINH THẦN TÔ HIỆU Là biểu tượng ý chí, tinh thần cách mạng, của niềm tin và chiến thắng, là nguồn động lực, khích lệ hàng vạn chiến sĩ cộng sản khiến quân thù khiếp sợ, mãi lưu truyền trong các thế hệ cách mạng, là tài sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lịch sử dân tộc
✅[NỘI DUNG]
– HSSV tham gia trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trong 20 phút
– Các câu hỏi khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu (HSSV có thể tham khảo tài liệu tại: https://bom.so/uhvGvv)
✅ [ĐỐI TƯỢNG THAM GIA]
Toàn thể HSSV trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (TDC)
✅ [THỜI GIAN]
13/03/2022 – 16/03/2022
✅[YÊU CẦU THAM GIA]
– Like bài viết này
– Chia sẻ bài viết này lên trang facebook cá nhân ở chế độ công khai
– Gắn thẻ 3 người bạn vào bài viết này
(chụp màn hình làm minh chứng)
✅ [LINK GỬI MINH CHỨNG]
✅[LINK LÀM BÀI]
✅[QUYỀN LỢI THAM GIA]
– Cộng #ĐIỂMRÈNLUYỆN học kỳ II năm học 2021 – 2022
– 10 bạn có kết quả cao và nhanh nhất sẽ nhận được 10 món quà nhỏ của Ban Tổ chức (Lưu ý: phải làm đủ các yêu cầu tham gia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.