Home / Tài liệu / Infographic Lý tưởng và khát vọng của Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành

Infographic Lý tưởng và khát vọng của Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành

Vào ngày 05/6/1911, tại Bến cảng Sài Gòn, người thanh niên 21 tuổi – Nguyễn Tất Thành đã quyết định bắt đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước của mình với một một trái tim cháy bỏng. Đó là sự khát khao “Dành tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi”.

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ĐOÀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.