Home / Hệ thống văn bản Đoàn - Hội / Kho ebook tư liệu về Bác Hồ phục vụ việc học tập của thanh thiếu nhi thành phố

Kho ebook tư liệu về Bác Hồ phục vụ việc học tập của thanh thiếu nhi thành phố

Cổng thông tin Thư viện sách điện tử TP. Hồ Chí Minh là kho tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp đoàn viên, thanh niên tải về miễn phí nhằm phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu, các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm,…

Đây là cổng thông tin Thư viện sách điện tử của Thành phố về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” với tên miền làhttps://thuviensachhochiminh.tphcm.gov.vn

Kho sách nhằm tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm, ấn phẩm của Bác và các tác phẩm, ấn phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung giới thiệu các tác phẩm của Bác Hồ, các phóng sự, thời sự và các câu chuyện về Bác Hồ, những tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương trong giai đoạn 2011-2015, những tấm gương học tập và làm theo Bác Hồ đã được in thành sách.

Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh là tạo môi trường nghiên cứu khoa học, học tập, và giải trí văn minh hiện đại. Thư viện là nơi quy tụ các tất cả các đầu sách hiện có và được chọn lọc từ Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Tổng hợp, Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có thể truy cập cổng thông tin để tiếp cận những tư liệu về Bác cũng như những tấm gương làm theo lời Bác. Điểm đặc biệt là có thể tải hoàn toàn miễn phí các tài liệu này về đọc, tham khảo, học tập cũng như phục vụ các mục đích nghiên cứu, các đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, sinh hoạt chính trị,…

 

 

HỒNG TIẾN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.