Home / Hệ thống văn bản Đoàn - Hội / Thông báo kiểm tra thông tin tham gia các hoạt động do Đoàn – Hội (Cấp trường) tổ chức học kỳ 2, năm học 2018 – 2019

Thông báo kiểm tra thông tin tham gia các hoạt động do Đoàn – Hội (Cấp trường) tổ chức học kỳ 2, năm học 2018 – 2019

🎯 [KIỂM TRA THÔNG TIN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG DO ĐOÀN – HỘI CẤP TRƯỜNG TỔ CHỨC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 201 8 – 2019] 🎯
——-
👉 Hiện tại, Đoàn – Hội trường đã cập nhật thông tin Sinh viên tham gia các hoạt động do Đoàn – Hội [CẤP TRƯỜNG] tổ chức.
👉 Đề nghị các bạn Sinh viên kiểm tra thông tin trước #16g00, ngày 17/6/2019 (Thứ 2)
👉 Nếu có thắc mắc, gửi mail: vanphongdoanhoi@tdc.edu.vn
👉 Liên hệ VP Đoàn gặp Đ/c Kim Thanh (SĐT: 02822158649)
——-
✅ Danh mục hoạt động: http://dtn.tdc.edu.vn/danh-muc-hoat-dong-hk2-nh1819/
——-
⛳ http://dtn.tdc.edu.vn/
⛳ https://www.facebook.com/tuoitreTDC/
⛳ 028 22 158 649

KHIEU NAI TG SU KIEN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.