Home / Giới thiệu / Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2019)

Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2019)

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2019).

Xin mời các bạn hội viên, sinh viên cùng xem lại những thông tin về lịch sử Hội.

1

2

3

4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.