Home / Giới thiệu / Logo và bài hát truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam

Logo và bài hát truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam

Biểu trưng của Hội Sinh viên Việt Nam: Biểu tượng hình tròn, nền xanh da trời (xanh cyan 100%), biểu tượng hình ngọn lửa và ngôi sao dưới có dòng chữ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM.
 

Bài ca chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam: 

“Bài ca sinh viên” của nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.