Home / Tài liệu tham khảo / Tài liệu sinh hoạt chi đoàn năm 2017

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn năm 2017

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN NĂM 2017

(Các đồng chí click vào hình ảnh để tải tài liệu)

1. Tháng 01 – 02

2. Tháng 3 – 4

3. Tháng 5 – 6

4. Tháng 7

5. Tháng 8

6. Tháng 9 – 10

(Tiếp tục cập nhật)

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ĐOÀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.