Home / Thông báo Hội Sinh viên / Thông báo kết quả danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, năm học 2019-2020

🎗 Sau thời gian xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, Hội đồng xét Sinh viên 5 tốt cấp trường đã xét chọn 41 sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2019 – 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.