Home / Thông báo Hội Sinh viên / Thông báo tham gia học tập và làm bài thu hoạch 4 bài lý luận chính trị

Thông báo tham gia học tập và làm bài thu hoạch 4 bài lý luận chính trị

122020460_3401483173238248_3985334052428928590_o
1. Đối tượng:
Đoàn viên khóa 2019, khóa 2018, khóa 2017 đang sinh hoạt tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Khoá 2020 có hướng dẫn và thông báo riêng)
✅Lưu ý: Năm học 2020 – 2021, Ban Tuyên giáo Đoàn trường tổ chức hoạt động học tập và thực hiện bài thu hoạch 4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên nhà trường bằng hình thức mới. Đề nghị các bạn đoàn viên khóa 2019, khóa 2018, khóa 2017 chưa hoàn thành, vui lòng chú ý và tham gia thực hiện các yêu cầu của hoạt động.
2. Hình thức: Trực tuyến
3. Thời gian học tập: từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 20/11/2020.
4. Thời gian đăng ký và cấp giấy chứng nhận: Kết thúc thời gian học tập, căn cứ vào kết quả làm bài thu hoạch, BTC công bố danh sách đoàn viên đạt yêu cầu và thời gian đăng ký cấp giấy chứng nhận hoàn thành 4 bài lý luận chính trị.
5. Nội dung học tập: (tham khảo cụ thể)
– Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tại link sau: https://bom.to/PLAdDsX
– Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam tại link sau: https://bom.to/uN5mYWJ
– Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay tại link: https://bom.to/kpQRHh3
– Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại link: https://bitly.com.vn/kLBq5
6. Đảm bảo 1️⃣5️⃣/20 câu hỏi trắc nghiệm (được 02 lần làm bài – 20 phút/ lần), thực hiện bài thu hoạch tại link sau:
● Mã dự thi: 3YU022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.