Home / Thông báo Hội Sinh viên / Thông báo triển khai cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2021 (Startup Kite 2021)

Thông báo triển khai cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2021 (Startup Kite 2021)

– Thể lệ cuộc thi: Tải về
– Hồ sơ tham gia: Tải về

Untitled

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.