Home / Tin tức hoạt động / CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2022

CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2022

🌿CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2022🌿

Ngày 31/7/2022 – Mặt trận An Phú huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước ngày 16.

Các chiến sĩ Mùa Hè Xanh Đoàn Khoa – Liên Chi Hội Khoa Công Nghệ Tự Động – TDC đã sửa điện cho những hộ dân khó khăn trong Sóc của đồng bào Stieng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.