Chương trình tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh” lần thứ 9 năm 2017.

Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017), thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 Xem thêm …

Thông tin các hoạt động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

info chinh thức Ngày Pháp luật 2017

Thực hiện kế hoạch số 424/KH-TĐBTG ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, website Thành Đoàn giới thiệu thông tin các Xem thêm …

Thông báo Tuyển tình nguyện viên cho chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 43 – năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh (SSEAYP 2016)

tuyen-tinh-nguyen-vien

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) là một chương trình hợp tác giữa Chính phủ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Nhật Bản với Xem thêm …