Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Cuộc thi “60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”

Cuộc thi “60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”

✨HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN (23/10/1961-23/10/2021)
🌟 Trung ương Đoàn phối hợp Bộ Tư lệnh Hải Quân tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm, thi sáng tác video, infographic tuyên truyền và các hoạt động an sinh xã hội gắn với Đoàn tàu không số tại các địa phương trong thời gian diễn ra hành trình trực tuyến “Theo dấu tích Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.