Home / Thông báo Hội Sinh viên / Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2023

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2023

BANNER

1. Văn kiện Đại hội:

Click để xem: Chương trình Đại hội

Click để xem: Quy chế sinh hoạt Đại hội

Click để xem: Báo cáo tổng kết – Phương hướng

2. Inforgraphic:
InfoGraphic HSV_001

InfoGraphic HSV_002

InfoGraphic HSV_003

3. Mô hình, giải pháp hiệu quả:

Tham luận 01:

Click để xem:  Phương thức tổ chức các hoạt động hội nhập quốc tế cho sinh viên tại đơn vị Liên Chi hội khoa Tiếng Hàn

Tham luận 02:

Click để xem: Phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện cho sinh viên “Mô hình Tiếp sức người bệnh tại bệnh viện Quận Thủ Đức”

 

4. Triển lãm hình ảnh trong nhiệm kỳ:

SV 5 tot

XD Hoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.