Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Đăng ký tham gia Lớp Tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, năm học 2019-2020 (đợt cuối)

Đăng ký tham gia Lớp Tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, năm học 2019-2020 (đợt cuối)

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP TÌM HIỂU VỀ TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2019 – 2020 (đợt cuối)
🌼🌼🌼Nhằm thực hiện việc kịp thời bồi dưỡng, giới thiệu và KẾT NẠP đoàn viên cho thanh niên là Học sinh, sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt yêu cầu trong năm học.
Chi tiết đăng ký tham gia lớp học tại link sau:
➡️➡️➡️https://forms.gle/nindqVqK9TQAM3peA

logo Doan 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.