Home / Tin tức hoạt động / Đồng chí Phan Thị Thanh Phương giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương được phân công giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được sự thống nhất của Ban Dân vận Thành ủy, căn cứ kết luận cuộc họp Thường trực Thành Đoàn ngày 19.02.2020, Thường trực Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phân công đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Phó Bí thư, Trưởng Ban Thiếu nhi Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

Trước đó, ngày 03.01.2020, đồng chí Phan Thị Thanh Phương đã được hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố khóa V (Nhiệm kỳ 2015 – 2020). 

>> Thông báo số 1300-TB/TĐTN-VP ngày 24.02.2020 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc. giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn.

(Thành Đoàn TP. Hồ Chí MInh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.