Home / Tin tức hoạt động / Đợt cao điểm hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao

Đợt cao điểm hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao

Có gì trong Đợt cao điểm hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ 23/9 đến 23/10/2020, cùng tham gia thực hiện nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.