Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Lớp “Tìm hiểu về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” cho thanh niên và kết nạp đoàn viên mới lần 2, năm học 2016 – 2017

Lớp “Tìm hiểu về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” cho thanh niên và kết nạp đoàn viên mới lần 2, năm học 2016 – 2017

TB 191 – CAM TINH DOAN

Link đăng ký https://goo.gl/forms/HGFdNnVsrMR6Jwaq1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.