Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Thông báo về việc mời tham dự Hội nghị tổng kết, triển khai chương trình năm học 2018 – 2019; Ký kết phối hợp nội dung giữa Đoàn Thanh niên và các Khoa

Thông báo về việc mời tham dự Hội nghị tổng kết, triển khai chương trình năm học 2018 – 2019; Ký kết phối hợp nội dung giữa Đoàn Thanh niên và các Khoa

TONG KET

1. Thời gian: Từ 14h30 đến 16h30 ngày 31/10/2018 (thứ 4).

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường H – Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

3. Thành phần tham dự: (dự kiến 150 người).

– Tập thể Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường.

– Tập thể Ban Chấp hành Chi đoàn Giảng viên, Ban Chấp hành Chi đoàn Nhân viên.

– Bí thư Liên Chi đoàn khoa, Liên Chi hội trưởng các khoa.

– Bí thư, Chi hội trưởng khóa 2016, 2017.

– Bí thư, Chi hội trưởng và Lớp trưởng các lớp khóa 2018.

– Tập thể và cá nhân nhận khen thưởng năm học 2017 – 2018.

4. Nội dung chương trình:

– Tổng kết, triển khai chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2018 – 2019.

– Tuyên dương, khen thưởng tập thể và cá nhân hoàn thành chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017 – 2018.

– Tổ chức Ký kết nội dung phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và các khoa.5

5. Thông tin tham dự:

Đoàn Thanh niên ghi nhận hoạt động sự kiện theo MSK: 01-301-006 – Điểm: 4đ;

Cá nhân tham dự Hội nghị đăng ký trước ngày 29/10/2018 tại đường dẫn: https://goo.gl/92raqG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.