Home / Tin tức hoạt động / Phong trào “Ba trách nhiệm” hướng tới Cán bộ, viên chức trẻ

Phong trào “Ba trách nhiệm” hướng tới Cán bộ, viên chức trẻ

Năm học 2021-2022, Phong trào “3 trách nhiệm” do Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức phát động, được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng khắp, góp phần tạo môi trường để cán bộ, viên chức trẻ tự giác rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng lớp cán bộ, viên chức trẻ yêu nước, nhiệt tình, trách nhiệm, năng động sáng tạo.

1. Trách nhiệm với bản thân
– Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận và kỹ năng nghiệp vụ công tác.
– Luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.
– Thường xuyên rèn luyện tác phong, lề lối công tác, đạo đức, nói đi đôi với làm, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
– Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ tốt sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b9f1b72459d7ab89f2c6

Cán bộ, viên chức trẻ TDC tham gia môn kéo ko – Hội thao

2. Trách nhiệm với công việc
– Nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm toàn ý, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
– Làm việc nghiêm túc, cầu thị, tận tâm với công việc được giao.
– Không ngừng lao động sáng tạo, tích cực phát huy, đề xuất các sáng kiến, cải tiến quy trình, kỹ thuật, các giải pháp đột phá để triển khai công việc đảm bảo chất lượng tốt nhất.
– Đi đầu trong tham gia cải cách hành chính; xung kích, tình nguyện đảm nhận những khâu khó, việc mới và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
– Đi đầu trong việc ứng xử văn minh, gương mẫu trong xây dựng công sở văn minh, xây dựng cơ quan văn hóa, xanh – sạch – đẹp.

IMG_7494

Cán bộ, viên chức trẻ TDC tuyên dương “Giảng viên, nhân viên trẻ, tiêu biểu”

3. Trách nhiệm với cộng đồng
Nêu cao tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, cụ thể:
– Tôn trọng, lễ phép với nhân dân; đồng cảm, chia sẻ với những vướng mắc của người dân; chân thành lắng nghe ý kiến phê bình của nhân dân; cởi mở, nhiệt tình tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân; giữ vững tác phong “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” của người cán bộ cách mạng, người công bộc, người đầy tớ trung thành của nhân dân.
– Xung kích trong tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
– Xung kích trong bảo vệ môi trường.
– Xây dựng ý thức chấp hành pháp luật; bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
– Chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị.
– Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; các hoạt động nghĩa tình biên giới, hải đảo; các hoạt động xã hội; các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Hien mau

Cán bộ, viên chức trẻ TDC tham gia Hiến máu tình nguyện 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.