Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Quy chế danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Quy chế danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

QUY CHE HOC SINH 3 REN LUYEN TDC FULL_001

QUY CHE HOC SINH 3 REN LUYEN TDC FULL_002

QUY CHE HOC SINH 3 REN LUYEN TDC FULL_003

QUY CHE HOC SINH 3 REN LUYEN TDC FULL_004

QUY CHE HOC SINH 3 REN LUYEN TDC FULL_005

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.