Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên Việt Nam giai đoạn 2013 – 2018 là tổ chức hoạt động không chuyên trách của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Hội đồng tư vấn do Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thành lập. Hội đồng làm việc theo phương thức tự nguyện.

Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên Việt Nam có vai trò cho ý kiến về các chủ trương quan trọng mà Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị; tư vấn cho Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam về các hoạt động về tư vấn, hỗ trợ sinh viên Việt Nam. 

Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên Việt Nam có thể tham gia một số hoạt động gồm: Góp ý các phong trào, hoạt động, chương trình, đề án, dự án do Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị; Tham gia vận động cơ chế, chính sách, nguồn lực xã hội hỗ trợ sinh viên; Tham gia kết nối sinh viên với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên trưởng thành về nhận thức và hành động. Tham gia các sự kiện, hoạt động của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhằm định hướng giá trị, lối sống và thắp sáng ước mơ cho sinh viên Việt Nam.

Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên Việt Nam giai đoạn 2013 – 2018 gồm các thành viên:

– Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên minh Châu Âu

– Ông Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao

– GS. Phan Thanh Sơn Nam, Trưởng khoa Kỹ Thuật Hóa học, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

– KTS. Hoàng Thúc Hào, Giảng viên khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Chủ tịch Hội kiến trúc sư trường Đại học Xây dựng

– Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Công ty Cổ phần FPT

– Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Công ty Cổ phần Trường Hải
– Ông Hà Anh Tuấn, Ca sỹ
– Bà Nguyễn Thị Ánh Viên, Vận động viên đội tuyển Bơi lội quốc gia