Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Thông báo về việc tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 26 (2019 – 2020)

Thông báo về việc tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 26 (2019 – 2020)

STKT
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 26 (2019 – 2020) do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Liên Đoàn Lao động Thành phố, Thành Đoàn thành phố cùng phối hợp với các sở, ngành của Thành phố phát động, nhằm hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tòan quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), đồng thời hưởng ứng 7 chương trình đột phá của thành phố (2015-2020):
(1) Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;
(2) Chương trình cải cách hành chính;
(3) Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập;
(4) Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông;
(5) Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;
(6) Chương trình giảm ô nhiễm môi trường;
(7) Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.

Các nội dung chi tiết về lĩnh vực dự thi, đề tài/giải pháp dự thi, tiêu chuẩn người dự thi, tiêu chí đánh giá, cơ cấu giải thưởng, hồ sơ dự thi được quy định chi tiết tại Thể lệ Hội thi đính kèm 

Tải về >> Mẫu đăng ký

Tải về >> Thể lệ Hội thi

Tải về >> Mẫu bìa

Thời gian đăng ký tham gia hội thi: từ nay đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2020

Địa điểm đăng ký :
– Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, 01 Phạm Ngọc Thạch, Q.1. Điện thoại : (028)3.8233363

– Văn phòng Đoàn trường – Sảnh Hội trường H (SĐT: 028.22.158.649)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.