Home / Tài liệu tham khảo / SỔ TAY CÁN BỘ ĐOÀN

SỔ TAY CÁN BỘ ĐOÀN

  1. TẢI TÀI LIỆU SỔ TAY CÁN BỘ ĐOÀN DƯỚI ĐÂY:

SO TAY.

     2. DANH MỤC CÁC CƠ SỞ TỪ THIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

DANH SACH MAI AM

     3. KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN THỰC HIỆN

Tham khảo kế hoạch mẫu tại đây: KE HOACH MAU – CHI DOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.