Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Tài liệu học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Tài liệu học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2019.

Ban Thường vụ Đoàn trường xin giới thiệu tài liệu trên phục vụ việc học tập chuyên đề Chỉ thị số 05 tại các cơ sở Đoàn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.