Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / TB 15 – V/v thực hiện khen thưởng tổng kết Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017

TB 15 – V/v thực hiện khen thưởng tổng kết Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017

Thực hiện khen thưởng tổng kết Chương trình công tác Đoàn

và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017

1. Hình thức – Số lượng – Đối tượng thực hiện: tải thông báo 6. TB 15 – KHEN THUONG NAM HOC 16-17

2. Cách thức thực hiện công tác khen thưởng tổng kết năm học 2016 – 2017:

– Đối với đoàn viên đăng ký khen thưởng trực tuyến năm học 2016 – 2017:

Từng cá nhân trực tiếp đăng ký khen thưởng và thực hiện theo hướng dẫn https://goo.gl/forms/tx2XWbGeAd34JsbB2. Trước 11h00 ngày 29/10/2017.

– Đối với BCH Liên Chi đoàn khoa/Chi đoàn, BCN/BĐH CLB-Đ-N và Văn phòng Đoàn trường:

+ Theo dõi, nhắc nhở tình hình đăng ký, thực hiện hồ sơ khen thưởng của đối tượng tại mục 02.

+ 16h00 ngày 29/10/2017, liên hệ Văn phòng Đoàn trường nhận kết quả đăng ký của cá nhân, biên bản họp xét giới thiệu và nộp về Văn phòng Đoàn trước 17h00 ngày 30/10/2017.

+ Từ ngày 01 – 02/11/2017: Văn phòng Đoàn trường thông tin kết quả chính thức của cá nhân đạt đủ tiêu chuẩn nhận khen thưởng năm học 2016 – 2017. Dự kiến thời gian trao khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017 và triển khai chương trình năm học 2017 – 2018, vào lúc 08h00 ngày 04/11/2017 tại Hội trường B.

— Hết —-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.