Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / TB 29 – GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ – HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

TB 29 – GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ – HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

dvut

Quy trình và tiến độ thực hiện:

Bước 01 – Thông tin: Ban Chấp hành Chi đoàn thông tin rộng rãi đến các đối tượng và tiêu chuẩn giới thiệu đến đoàn viên Chi đoàn;

VĂN BẢN TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB 29 – DOAN VIEN UU TU NAM 2018

Bước 02 – Hiệp thương, góp ý: Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức Hội nghị Chi đoàn: Lập danh sách đoàn viên đủ tiêu chuẩn, hiệp thương biểu quyết và góp ý cho từng đoàn viên (theo mẫu 01).

Bước 03 – Bài viết cảm nhận: Đoàn viên viết bài cảm nhận thể hiện rõ nhận thức, suy nghĩ và trách nhiệm của bản thân (theo mẫu 02).

Bước 04 – Hoàn tất hồ sơ: Đoàn viên nộp về văn phòng Đoàn trường trước 11h00 ngày 19/03/2018 (thứ 2) (gặp Đ/c Lê Thị Kim Thanh).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.