Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / TB 35 – TUYÊN DƯƠNG CÁN BỘ ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU

TB 35 – TUYÊN DƯƠNG CÁN BỘ ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU

28279524_1861714303903260_961925166736766460_n

I. TUYÊN DƯƠNG DANH HIỆU “CÁN BỘ ĐOÀN TIÊU BIỂU” VÀ “ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU”:

  1. Hình thức khen thưởng: Giấy khen Đoàn trường.
  2. Đối tượng – Số lượng khen thưởng:

– Tập thể và cá nhân các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm (Đề xuất tối đa 03 người)

– Tập thể và cá nhân Chi đoàn Giảng viên, Chi đoàn Nhân viên; Tập thể và cá nhân các Chi đoàn học sinh, sinh viên khóa 2015, 2016 và 2017 (Đề xuất tối đa 05 người).

– Tập thể và cá nhân BCH các Liên Chi đoàn khoa (Đề xuất tối đa 03 người).

  1. Tiêu chuẩn: TẢI MẪU TẠI ĐÂY TB 35 – TTN 02- TUYEN DUONG DANH HIEU

II. HỌC BỔNG CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI:

  1. Hình thức học bổng:

– Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu: Giấy khen Đoàn trường + 500.000Đ.

– Cán bộ Đoàn – Hội khó khăn: Giấy khen Đoàn trường + 1.000.000Đ.

  1. Đối tượng nhận học bổng: Học sinh, sinh viên là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn trở lên, là thành viên Ban Điều hành hoặc Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ –Đội – Nhóm.
  2. Số lượng: 03 suất.
  3. Tiêu chuẩn:

Bao gồm các tiêu chuẩn xét khen thưởng Cán bộ Đoàn tiêu biểu (như mục I).

Ngoài ra, cá nhân tham gia xét chọn cần đạt các tiêu chí sau:

– Có thành tích học tập Học kỳ I, năm học 2017 – 2018: đạt 7.0 trở lên (không có môn thi dưới 4.0).

–  Đạt giải tại các hội thi, kỳ thi, chương trình trong và ngoài trường (nếu có).

  1. Hồ sơ đề nghị xét học bổng: TẢI MẪU TẠI ĐÂY TB 35 – TTN 02- TUYEN DUONG DANH HIEU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.