Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / TB 49 – Mời CBGVNV và HSSV đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi tay nghề cấp Thành phố năm 2018

TB 49 – Mời CBGVNV và HSSV đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi tay nghề cấp Thành phố năm 2018

TB KHEN THUONG + QUYET DINH KHEN THUONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.