Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Tham gia khảo sát phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 2018 – 2022

Tham gia khảo sát phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 2018 – 2022

Để có cơ sở thực tiễn nhằm xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; bên cạnh đó đánh giá kết quả triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện” trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Mời các bạn Hội viên, sinh viên tham gia trả lời phiếu khảo sát về việc tham gia các hoạt động tình nguyện theo đường link: https://bom.so/ksathoatdongtinhnguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.