Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Tham gia thực hiện bài thu hoạch Lớp cảm tình Đoàn 2021

Tham gia thực hiện bài thu hoạch Lớp cảm tình Đoàn 2021

🎉 THAM GIA THỰC HIỆN BÀI THU HOẠCH LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN 2021 🎉 
1. Đối tượng: Thanh niên ưu tú đã tham gia học lớp cảm tình đoàn tháng 1/2021
2. Hình thức: Trả lời 30 câu hỏi/30 phút tại chuyên trang sau:
3. Yêu cầu: Đảm bảo trả lời đúng 20/30 câu hỏi trắc nghiệm hoàn thành nội dung lớp học yêu cầu (không giới hạn số lượt tham gia).
4. Thời gian: từ 20h00 ngày 09/01 đến 20h00 ngày 11/01/2021.
136381282_3612585192128044_1150350081900024913_n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.