Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Bài thi thử Kiến thức xã hội – Hội thi “HSSV giỏi nghề” lần thứ 11 – năm 2019

Bài thi thử Kiến thức xã hội – Hội thi “HSSV giỏi nghề” lần thứ 11 – năm 2019

Xin mời bạn làm bài thi thử, Cố gắng đúng 100/100 câu nhé… <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.