Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Thông báo V/v đăng ký và tham gia học tập “Lớp tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” năm học 2018 – 2019

Thông báo V/v đăng ký và tham gia học tập “Lớp tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” năm học 2018 – 2019

Thông báo tải về tại đây: TB LOP CAM TINH DOAN
Đăng ký tham gia lớp học tại đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.