Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Thông báo kết quả xét chọn danh hiệu “Giảng viên, nhân viên trẻ, tiêu biểu” năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét chọn danh hiệu “Giảng viên, nhân viên trẻ, tiêu biểu” năm học 2019-2020

TB Ket qua GVNV tre tieu bieu 2019-2020_001 TB Ket qua GVNV tre tieu bieu 2019-2020_002

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.