Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Thông báo tham gia vòng loại TUẦN 4: Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính lần 3, năm 2021

Thông báo tham gia vòng loại TUẦN 4: Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính lần 3, năm 2021

📝 Link ghi nhận điểm rèn luyện trong học kỳ nhé: http://dtn.tdc.edu.vn/cai-cach-hanh-chinh-nam-2021/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.