Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Thông báo tiếp nhận sinh hoạt Đoàn

Thông báo tiếp nhận sinh hoạt Đoàn

🍀🍀 THÔNG BÁO TIẾP NHẬN SINH HOẠT ĐOÀN 🍀🍀
– Thời gian: Ngày 21/02/2022 đến ngày 25/03/2022 (Đợt 01)
– Địa điểm: Văn phòng Đoàn trường
– Hồ sơ: Sổ đoàn viên hoặc Nghị quyết kết nạp
* Trường hợp chỉ có Giấy xác nhận đoàn viên và Thẻ đoàn: Truy cập group để được hướng dẫn https://zalo.me/g/ztxtfz546

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.