Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Thông báo tổ chức tuyên truyền pháp luật cho Tân Sinh viên khóa 2020

Thông báo tổ chức tuyên truyền pháp luật cho Tân Sinh viên khóa 2020

🗣️🗣️[TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT]📢
👂CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020👂
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
Thời gian – Địa điểm – Thành phần
– Thời gian: Ngày 17/10/2020
– Địa điểm: Sảnh Hội trường H
– T/phần: HSSV Khóa 2020 (bắt buộc)
✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️
👥👥CA 1 (07h30 – 09h30):
Du lịch, Tiếng Hàn, Cơ khí ô tô
Tài chính kế toán, Cơ khí chế tạo máy
👥👥CA 2 (09h30 – 11h30):
Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin
Tiếng Anh, Điện – Điện tử, Công nghệ tự động

1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.