Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Thông báo V/v tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên, thanh niên, năm học 2020 – 2021

Thông báo V/v tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên, thanh niên, năm học 2020 – 2021

z2228540238902_4f39ba07616042ad0d536e3e9ef7a6d1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.