Home / Tin tức hoạt động / Thông tin các hoạt động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

Thông tin các hoạt động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 424/KH-TĐBTG ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, website Thành Đoàn giới thiệu thông tin các hoạt động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 diễn ra tại các cụm.

info chinh thức Ngày Pháp luật 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.